Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới và là nước nhập 60% lượng cao su xuất khẩu khẩu của Việt Nam trong 2011.